Gdzie Twój pojazd był oficjalnie oferowany?

Wszystkie dane umieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter poglądowy. Przedstawione informacje są tak dokładne, na ile to możliwe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że błędny dobór filtra na podstawie niniejszego katalogu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Najlepszą metodą znalezienia odpowiedniego filtra jest porównanie danej pozycji z filtrem oryginalnym. Żaden z filtrów wylistowanych w niniejszym katalogu nie jest certyfikowany do użytku w przemyśle lotniczym.
---