filtry_oleju FILTERI ULJA

Komora za sagorijevanje motora uvijek mora biti čista i zbog toga se također preko filtera štiti od nečistoća koje pristižu preko ulja. Filter ulja na taj način smanjuje habanje pokretnih dijelova motora, a to smanjuje rizik od oštećenja.

PO ČEMU SE IZDVAJAJU WIX FILTERS FILTERI ULJA?

ico_jakosc

Materijal najvišeg kvaliteta

Materijali se konstantno laboratorijski kontroliraju radi održavanja visokog standarda kvaliteta. Možemo sa sigurnošću reći da medijumi za filtraciju, kao i ventili, opruge, kućišta ili drugi dijelovi filtera ispunjavaju zahtjeve proizvođača vozila i dokazuju se u najtežim uvjetima eksploatacije.

ico_szczelnosc

Dokazana zaptivenost

Gotovi filteri se podvrgavaju brojnim testovima koji provjeravaju njihovu zaptivenost. Testovi se vrše uz pomoć modernih i automatiziranih mjernih mašina. Jedino zaptiveni filteri se puštaju u prodaju.

ico_zawory

Ventili usklađeni sa zahtjevima

Prilagođenost konstrukcije i svojstava ventila zahtjevima postavljenim od strane proizvođača motora ili vozila je ključno u slučaju spin-on filtera s ventilima. U WIX Filters filterima ulja, ventili su projektirani u skladu s individualnim zahtjevima tako da filter uvijek pravilno ispunjava svoju ulogu u sistemu za ulje.

ico_tworzywa

Moderni plastični materijali

Već godinama je trend u oblasti filtracije da se metalni elementi zamjenjuju s plastičnim. Zahvaljujući tome, bilo je moguće smanjiti težinu filtera i olakšati njegovu upotrebu uz istovremeno zadržavanje visokog kvaliteta filtriranja.

Kvalitet WIX FILTERS Filtera je rezultat naše kompetencije kao dobavljača orginalne opreme.

product_quality
Visok kvalitet WIX Filters proizvoda je rezultat široke ekspertize MANN+HUMMEL–a,  kompanije koja je vodeći dobavljač orginalnih filtera za najveće proizvođače automobila u svijetu.
MANN+HUMMEL je svjetski lider u tehnologiji filtracije.
Filter spin-on – naš izum

Filter spin-on – naš izum

 

Tu vrstu filtera izumjeli su inženjeri iz WIX Filters laboratorije 1954. godine i to je postao globalni standard. Sastoji se od uloška koji se nalazi u metalnom kućištu s navojem, uz pomoć kog se filter montira direktno na kućište motora. Ove filtere je jednostavno zamijeniti i imaju konstrukciju otpornu na različite faktore (npr. visok pritisak). Njegova zamjena vrši se praktično bez rizika od ulaska nečistoća u sistem za ulje.

Uložak filtera ulja

Uložak filtera ulja

 

Ulošci filtera ulja su montirani u zaptivenom kućištu koje je integrirano s motorom. Kućište posjeduje ventile potrebne za pravilan rad filtera u sistemu za ulje motora, a također i elemente koji stabiliziraju uložak za filtriranje. U ulošcima nema metalnih dijelova. Dno, kao i jezgro, su proizvedeni od modernih plastičnih materijala, što omogućava lakše zbrinjavanje filtera.